Wojciech Szefke

Wojciech Szefke – uzyskał tytuły magistra Prawa, Historii oraz Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2003-2007 legislator Ministerstwa Zdrowia oraz zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W okresie 2003-2006 zaangażowane w projekty przedakcesyjne UE- MATRA i PHARE. Od blisko 15 lat wykładowca akademicki. Ukończył Studia Legislacyjne i Studia Prawa Medycznego. W latach 2008-2011 aplikant radcowski. W swojej karierze zawodowej współpracowałem z ponad 100 firmami działającymi na rynku wyrobów i technologii medycznych. Przez 7 lat związany z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED.
Od 2012 r. zaangażowany w uruchomienie programu sektorowego dla rynku ochrony zdrowia. Od 2015 r. Prezes Zarządu Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed.
Autor wielu publikacji z zakresu rynku wyrobów medycznych oraz prawa zamówień publicznych.