Witold Włodarczyk

 

 

Witold Włodarczyk – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od października 2018 Prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. W latach 2008 – 2018 kierował Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED, gdzie był odpowiedzialny m.in. za reprezentowanie firm członkowskich w relacjach z decydentami mającymi wpływ na funkcjonowanie rynku ochrony zdrowia. Jako dyrektor projektu „MedKompas” w latach 2011 – 2018 wprowadzał system compliance w ochronie zdrowia, przeprowadzając szkolenia w kilkuset szpitalach dla około 5000 uczestników.