[02-04-2020] Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki MDB-MEDICAL DATA BANK

Instytut CZMP otrzymał dofinansowanie ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zrealizowanie projektu mającego na celu poprawę jakości danych, udostępnienie informacji sektora publicznego oraz umożliwienie ponownego wykorzystania komplementarnych zasobów nauki.
W ramach projektu udostępnionych zostanie aż milion zanonimizowanych danych patomorfologicznych wraz z opisami dla następujących zakresów: nowotwory szyjki macicy, trzonu macicy, jajników, piersi, a także preparaty histopatologiczne przygotowane z materiałów endoskopowych pobranych z żołądka, jelita, skóry, nerek (zarówno chorobowo zmienionych jak i prawidłowych), nowotworów mózgu oraz rdzenia kręgowego, materiały histologiczne pochodzące z badania cytologicznego, preparaty z badań DNA HPV.

Dane obrazowe w najwyższej jakości będą mogły posłużyć do rozwijania narzędzi automatycznej analizy obrazu. Dzięki dofinansowaniu m.in. Kliniki Patomorfologii zostanie wyposażona w najnowszy skaner do digitalizacji próbek patomorfologicznych oraz program do automatycznej analizy danych obrazowych a pacjenci zyskają bezpieczny dostęp do pobranych od nich próbek. Zatrudnieni zostaną także specjaliści ds. big data i sztucznej inteligencji. Projekt to kolejny duży krok w udostępnianiu zasobów nauki w Internecie i ogromna korzyść dla pacjentów ICZMP.