W dniu 03.01.2019 r. Dział Współpracy Naukowej i Badawczej ICZMP złożył  wniosek do projektu pn. „ActivMeno” w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,

Oś Priorytetowa Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy,

Działanie I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw,

Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw

Nr Naboru RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18

 

Ogólna wartość projektu  3 750 694 zł

Kwota dofinansowania   2 441 227,50 zł

 

Wniosek złożony został w Konsorcjum z Comarch Healthcare S. A.

 

Krótki opis projektu:

Istotnym problemem społecznym i gospodarczym jest wysoka absencja w pracy kobiet w okresie menopauzy i postmenopauzalnym co wynika z faktu, iż symptomy menopauzy są często błędnie traktowane jako objawy groźnych chorób, na które reakcją są często niepotrzebne wizyty u lekarzy i co za tym idzie zwolnienia z pracy. To z kolei przekłada się na mniejszą aktywność zawodową, mniejszą efektywność w pracy i większe wykorzystanie systemu ochrony zdrowia bez medycznego uzasadnienia.

 

Projektowane rozwiązanie – system do monitorowania stanu zdrowia kobiet w okresie menopauzy i postmenopauzalnym wraz z zestawem urządzeń peryferyjnych do badań w warunkach domowych ma na celu zmniejszenie skali tego problemu tj. umożliwić  częściowo zdalną samodiagnozę  najczęstszych  stanów  pacjentek, które są naturalne i w których nie zachodzi potrzeba odbywania wizyt u lekarzy specjalistów.

 

Efektem  końcowym  będzie   usługa,  przeznaczona  dla   kobiet – kompleksowego  wsparcia diagnostycznego  i  monitorowania s tanu zdrowia  w  okresie  menopauzalnym  i postmenopauzalnym, w ramach której częściowo zautomatyzujemy procesy diagnostyczne i zoptymalizujemy opiekę nad kobietą doświadczającą trudności wynikających z objawów menopauzy.