11.06.2018 – VI Krakowskie Sympozjum HTA 2018 –z sesją innowacyjną pod merytorycznym patronatem Think-Tanku “Innowacje dla Zdrowia”

Podczas Sympozjum poruszono wiele istotnych aspektów dotyczących zmian systemowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce