Jednym z zadań Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” jest propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi planowane są liczne projekty, zakładające wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, w tym sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI). Głównym założeniem projektów jest wsparcie lekarzy podczas procesów diagnostycznych i terapeutycznych, co zagwarantuje indywidualne podejście do pacjenta.

Planowane projekty:

  1. Zaplanowany we współpracy z firmą Orange Polska projekt dotyczący stworzenia gry edukacyjnej pomagającej w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży. Atrakcyjna wizualnie i treściowo gra pomoże dzieciom i młodzieży w dbaniu o zdrowie własne i rodziców.
  2. Projekt zakładający wprowadzenie usług na zasadzie e-consultingu, które mają na celu sprawne zarządzanie danymi pacjenta w celu optymalizacji decyzji dotyczących hospitalizacji w ośrodku o odpowiedniej referencyjności, szczególnie w aspekcie kobiet ciężarnych. Prace przy projekcie zaplanowano wraz z firmą Agfa HealthCare.
  3. Projekt prowadzony we współpracy z firmą CompuGroup Medical, realizujący ideę „Smart Hospital”, czyli inteligentne zarządzanie szpitalem, obejmujące bardzo dobrą komunikację między wszystkimi działami szpitala poprzez wielokierunkową analizę danych medycznych i niemedycznych.
  4. Prace nad raportem dotyczącym rozwiązań opartych na modelu Value Based Procurement w aspekcie zamówień publicznych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Raport powstanie we współpracy z firmą Johnson & Johnson.
  5. Prace nad stworzeniem sieci deep-learningu (AI DP) wykrywającej automatycznie zmiany nowotworowe na badaniach mammograficznych. Opracowanie systemu informatycznego wspomagającego pracę radiologów.
  6. Projekt, którego celem jest opracowanie informatycznego systemu, na bazie którego będzie świadczona nowa, innowacyjna usługa wspierająca pracę lekarzy kardiologów w rozpoznawaniu i leczeniu nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych.
  7. Projekt dedykowany kobietom w okresie około menopauzalnym, zakładający stworzenie systemu sztucznej inteligencji, który na podstawie zebranych od pacjentek danych przewidzi przyszłe zmiany kardiologiczne i/lub neurologiczne.
  8. Stworzenie systemu sztucznej inteligencji do anonimizacji danych medycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projektach. Zachęcamy również do dzielenia się pomysłami, które mogliby Państwo wspólnie realizować w ramach Think-Tanku.