Profesor Tomasz Hryniewiecki

 

Stopień doktorski otrzymał w 1996 broniąc pracy pt. Stan czynnościowy dróg oddechowych u chorych z wadą mitralną, przygotowanej pod kierunkiem Ireny Rawczyńskiej-Englert. Habilitował się w 2003. W 2015 roku został wybrany na dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie. Na dorobek naukowy Profesora Tomasza Hryniewieckiego składa się szereg opracowań oryginalnych publikowanych m.in. w czasopismach takich jak „PLOS ONE”, „Advances in Interventional Cardiology”, „European Heart Journal” oraz „Kardiologia Polska”. Jest założycielem Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy ponadto do Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (European Respiratory Society). Jest też redaktorem m. in.: „Stanów nagłych” oraz „Kardiologii”.