PROF. DR HAB. N. MED. MIROSŁAW J. WYSOCKI

PROF. DR HAB. N. MED. MIROSŁAW J. WYSOCKI

Prof. dr hab. n. med. Członek Komitetu Ekspertów NIZP-PZH. Absolwent WUM. W latach 1971 – 72 WHO Senior Research Fellow w Departamencie Epidemiologii Chorób Przewlekłych Szpitala Św. Tomasza w Londynie. Od 2007 p.o. Dyrektora a od 2010 do lutego 2015 i ponownie od października 2015 do września 2017 dyrektor NIZP–PZH w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego w latach 2010-2011 i od 10. 2014 do 06.2018.

Specjalizacje w zakresie O.O.Z., epidemiologii, medycyny wewnętrznej i zdrowia publicznego. Nominacja belwederska – tytuł profesora nauk medycznych w 1989. Praca w WHO – Doradca Regionalny (P5) w zakresie oceny sytuacji zdrowotnej ludności, WHO/SEARO, New Delhi i WHO/HQ Genewa, 1988-2000. Koordynator międzynarodowych badań epidemiologicznych przewlekłych chorób niezakaźnych (PNChUO, cukrzyca, choroby reumatyczne). Autor i współautor 180 publikacji w obszarze epidemiologii chorób przewlekłych i zdrowia publicznego. W latach 2010 – 2013 członek Stałego Komitetu WHO/EURO. Członek Niezależnej Grupy Ekspertów przy Dyrektoriacie Research and Innovations Komisji Europejskiej (2012-2013), która opracowała program priorytetowych badań naukowych w obszarze zdrowia publicznego dla programu HORYZONT 2020. Członek Executive Board EuroHealthNet w Brukseli.