Piotr Marczuk

Piotr Marczuk – od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Polityki Korporacyjnej w polskim oddziale Microsoft. Jest odpowiedzialny za współpracę z przedstawicielami administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Zajmuje się również wszelkimi tematami legislacyjnymi i regulacyjnymi dotyczącymi branży IT. Odpowiada także za wsparcie lokalnych oddziałów Microsoft w zakresie współpracy z organami administracji w krajach bałtyckich i na Ukrainie.
W 2017 r został wybrany na prezesa Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Jest również wiceprezesem Związku Pracodawców i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego SPIDOR a także członkiem Rady Programowej Fundacji Digital Poland oraz Rady Programowej Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”.

Piotr Marczuk jest absolwentem prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.