08.01.2019 – Objęcie patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia – Łukasza Szumowskiego Debaty eksperckiej pt. “Dlaczego w Polsce pomimo dostępności nie jesteśmy skuteczni w profilaktyce chorób cywilizacyjnych? Możliwości, wyzwania, konieczne działania.”