Nierealistyczny optymizm w dobie pandemii jest zjawiskiem polegającym między innymi na postrzeganiu siebie jako osobę mniej narażoną na zachorowanie. Nowa praca badawcza której współautorem jest prof. Maciej Banach opiera się na badaniu ankietowym, którego wyniki są interesujące.

Wyniki badania wskazały, że kobiety szacują, że prawdopodobieństwo zarażenia jest znacznie wyższe niż mężczyźni. Badanie ujawniło dość ogólne występowanie nierealistycznego optymizmu, które zaobserwowano głównie u mężczyzn, we wszystkich trzech pomiarach, ale także u kobiet w dwóch ostatnich pomiarach.

Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonego badania są niezwykle istotne dla ekspertów ds. zdrowia, którzy odpowiedzialni są za przekonanie społeczeństwa do przestrzegania zasad epidemiologicznych takich jak dystans społeczny, noszenie masek czy regularnej dezynfekcji rąk.