Marian Zembala

 

Prof. Marian Zembala, wybitny polski kardiochirurg i transplantolog. Uczestniczył w zespole prof. Z.Religi w pierwszych transplantacjach serca (1985), jako pierwszy w Polsce wprowadził zabieg rewaskularyzacji tętniczej z wykorzystaniem obu tętnic piersiowych, zabieg ablacji w zagrażających życiu arytmiach, kardiomioplastyki serca (1996), pierwszy w Polsce wykonał transplantację serca u dziecka (1987), przeprowadził pierwszą w Polsce transplantację płuca (1998) oraz serca i płuc (2001).
Konsultant krajowyw dziedzinie kardiochirurgii (2011 r.- 2016 r.), Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (19.12.2008 r.- 15.06.2015r), Minister Zdrowia (16.06-10.11.2016r.), Poseł na Sejm VIII kadencji. Jako pierwszy Polak w historii został prezydentem europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Torakochirurgii EACTS (2017-2018). W roku 2009-2010 pełnił z wyboru funkcję prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń ESCVS i w 2010 r. W październiku 2018 r. otrzymał tytuł Doctora Honoric Cauca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
Działał ESC Nucleus Working Group on Cardiovascular Surgery , współautor i członek Task Force Group w zakresie europejskich wytycznych diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca, wad zastawkowych serca (ESC/EACTS 2010 i 2014). Członek Komitetu Sterującego Europejskiego Rejestru Przezcewnikowego Leczenia Zastawek (ESC TransCatheter Valve Treatment Registry), koordynator narodowy rejestru TCVT i programu TAVI. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczący Sekcji Kardiochirurgii PTK (2011-2012). Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej w okresie od 14.01.1997 r. do 14.10.1997 r. Członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Prezes tego Towarzystwa od 20.06.2018r. do 30.09.2018r. i redaktor naczelny (od 2004 r. do 03.2017 r.) Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Autor 83 rozdziałów w 23 podręcznikach, 693 prac oryginalnych, w tym 157 w czasopismach zagranicznych (m.in. Lancet, Chest, Circulation, The Journal of Heart and Lung Transplantation, European Heart Journal, The Journal of Cardiovascular Surgery, Kardiologia Polska, Kardiochirurgii I Torakochirurgii Polskiej). Wartość IF – 483.689; punktacja MNiSW – 8199, liczba prac cytowanych: 352; liczba cytowań: 5039. Indeks Hirscha: 22.