Małgorzata Syczewska

Profesor Małgorzata Syczewska – absolwentka Wydz. Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa PW, doktorat na Wydz. Mechaniki Precyzyjnej PW, habilitacja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Biomechanik kliniczny, w latach 2013-2018 kierowała Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Graduated from Dept. Mechanics, Energetics and Aviation, Warsaw University of Technology, PhD at Dept. Fine Mechanics of the same university, habilitation at Poznań University of Medical Sciences. Clinical biomechanics specialist. Director of The Children’s Memorial Health Institute from 2013 to 2018.