Korzyści płynące z przyjmowania kwasów omega-3

Źródło: pulsmedycyny.pl

Przyjmowanie kwasów omega-3 niesie ze sobą istotne korzyści dla obniżania stężenia trójglicerydów, a także redukcji biomarkerów stanu zapalnego – między innymi CRP, interleukiny 6 oraz interleukiny-1-beta. W wytycznych International Lipid Expert Panel, dotyczących nutraceutyków, kwasy omega-3 otrzymały najwyższy poziom rekomendacji o udowodnionym wpływie na redukcję stanu zapalnego. Ponadto jak informuje prof. Maciej Banach, mogą mieć także znaczenie dla osób chorujących na COVID-19 – „Trwają liczne badania nad znaczeniem kwasów tłuszczowych EPA i DHA w kontekście wygaszania burzy cytokinowej, która jest ogromnym wyzwaniem dla lekarzy opiekujących się pacjentami z ciężkimi postaciami choroby COVID-19. Pierwsze wyniki tych badań są bardzo zachęcające”.

Zapraszamy do posłuchania wywiadu przeprowadzonym przez portal pulsmedycyny.pl, dostępnego pod tym adresem.