W trakcie dzisiejszej konferencji “Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” miałem przyjemność i zaszczyt moderowania sesji Think-Tanku “Innowacje dla Zdrowia” na temat “Czy jest możliwe innowacyjne zarządzenie jednostkami publicznymi w Polsce?”. Relacja, którą wkrótce udostępnimy pokaże ogrom wyzwań, które wciąż przed nami stoją. To na co należałoby zwrócić uwagę teraz to (w dużym skrócie): (1) konieczność pilnego szczegółowego zaplanowania w sposób systemowy kolejnych kroków związanych z cyfryzacja jednostek ochrony zdrowia, jako narzędzia do wprowadzania rozwiązańinnowacyjnych; (2) konieczność jednoczasowych zmian systemowych umożliwiających wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zarządczych (m.in. referencyjność, zarządzanie kadrą medyczną, systemymotywacyjne); (3) konieczność rozważania programu pilotażowego wprowadzającego HIS do jednostek o najwyższym poziomie referencyjności odpowiednio przygotowanych do testowania systemu, by ostatecznie zweryfikować czy kompleksowe zarządzanie, umożliwiające optymalną współprace poszczególnych działów, weryfikacje stanu wykonywanych procedur (i nie tylko) w czasie rzeczywistym czy śledzenie kosztów jednostkowych pacjenta, umożliwi oszczędności nawet na poziomie 15-20% dla danej jednostki wzorem podobnych rozwiązań w krajach Europy Zachodniej i USA.