Jarosław J. Fedorowski

 

 

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Karierę rozpoczynał w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu. Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku oraz Georgii. Następnie lekarz konsultant, szef departamentu medycyny I członek zarządu szpitala oraz nauczyciel akademicki University of Vermont Health Network. Absolwent studio executive MBA w USA oraz szkoleń podyplomowych na m. in. Harvard Medical School,Temple University School of Medicine i American College of Physician Executives. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał promocję na stopień docenta, a w 2003 –promocję na stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej naUniversity of Vermont w USA. Profesor w Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa, muzyk zespołu Kardioband.