Jan Walewski, prof. dr hab. n. med.

Hemato-onkolog, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Staże zawodowe i naukowe m. in. w Montefiore Medical Center / Albert Einstein College of Medicine, New York, Cleveland Clinic Cancer Center, Cleveland, St. Bartholomew’s Hospital, London, Fred Hutchinson Cancer Research Center / University of Washington, Seattle, USA. Certyfikat FMGEMS od 1991 r.Współzałożyciel Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. ESMO Hematology Faculty Member. Ponad 300 indeksowanych publikacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.