04.09.2017 Inauguracyjna konferencja THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ”

W spotkaniu m.in. udział wzięli: Pan Jarosław Pinkas Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera, Pan Łukasz Szumowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektorzy czołowych polskich instytutów naukowo-badawczych, menadżerowie i przedsiębiorcy reprezentujący największe polskie firmy.THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będzie wielowymiarowym ośrodkiem analitycznym, skutecznie tworzącym przestrzeń dyskusji pomiędzy liderami nauki, biznesu i administracji publicznej na najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Będzie platformą dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania, strategii. THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będzie prowadził projekty o charakterze strategicznym, debaty i dialog społeczny wokół ważnych kwestii rozwojowych polskiej medycyny. Będzie miejscem gdzie będą powstawały m. in. rekomendacje sprzyjające rozwiązywaniu ważnych problemów związanych ze służbą zdrowia.