Grzegorz Gielerak

Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego; specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, MBA.

Od 2007 roku Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

Major general professor Grzegorz Gielerak, graduate of the Medical Faculty of the Military Medical Academy, the Warsaw School of Economics and the Leon Kozminski Academy; Specialist in internal medicine and cardiology, MBA.

Since 2007 the Director of the Military Institute of Medicine.