Fundator
 • Prof. Maciej Banach
Fundatorzy Instytucjonalni
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Instytut Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
 • Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Fundatorzy Osobowi
 • Prof. Małgorzata Syczewska
 • Prof. Tomasz Hryniewiecki
 • Prof. Grzegorz Juszczyk
 • Prof. Mirosław J. Wysocki
 • Prof. Jan Walewski
 • Prof. Lech Panasiuk