dr Krzysztof Brzózka

Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych
Dr Krzysztof Brzózka zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Naukowych oraz Wiceprezesa Zarządu Selvita S.A i nadzoruje dział Badań i Rozwoju, którego celem jest stworzenie innowacyjnych, małocząsteczkowych terapii w obszarze onkologii.
Dr Brzózka posiada unikalne interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie rozwoju projektów w fazie przedklinicznej oraz wczesnych badaniach klinicznych, począwszy od badań chemii medycznej, badania in vitro, badania przedkliniczne oraz I fazę badań klinicznych.
Dr Brzózka posiada stopień doktora Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz tytuł magistra biotechnologii ze specjalizacją w biologii molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył również studia Executive MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.