W Instytucie CZMP rozpoczynają się badania dzieci po przebytej chorobie COVID-19 mające charakter diagnostyczno-leczniczy ale również znaczenie naukowe. Inicjatorem tej akcji jest prezes Think-Tanku oraz dyrektor ICZMP prof. Maciej Banach.

Głównym celem inicjatywy jest ocena potencjalnych odległych powikłań z naciskiem na ocenę wpływu choroby na układ sercowo-naczyniowy. Badania pozwolą także na dokładniejszą ocenę predyspozycji do zakażenia, objawowego przebiegu oraz również ryzyka wystąpienia odległych następstw i powikłań przebycia COVID-19.