07.09.2017 – W poniedziałek 04.09.2017 r w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki miała miejsce  inauguracyjna konferencja THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ”

07.09.2017 – W poniedziałek 04.09.2017 r w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki miała miejsce  inauguracyjna konferencja THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ”

W spotkaniu m.in. udział wzięli: Pan Jarosław Pinkas Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera, Pan Łukasz Szumowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  dyrektorzy czołowych polskich instytutów naukowo-badawczych, menadżerowie i przedsiębiorcy reprezentujący  największe polskie firmy THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będzie wielowymiarowym ośrodkiem analitycznym, skutecznie tworzącym przestrzeń dyskusji pomiędzy liderami nauki, biznesu i administracji […]