07.09.2017 – W poniedziałek 04.09.2017 r w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki miała miejsce  inauguracyjna konferencja THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ”

W spotkaniu m.in. udział wzięli: Pan Jarosław Pinkas Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera, Pan Łukasz Szumowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  dyrektorzy czołowych polskich instytutów naukowo-badawczych, menadżerowie i przedsiębiorcy reprezentujący  największe polskie firmy

THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będzie wielowymiarowym ośrodkiem analitycznym, skutecznie tworzącym przestrzeń dyskusji pomiędzy liderami nauki, biznesu i administracji publicznej na najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Będzie platformą dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania, strategii. THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będzie prowadził projekty o charakterze strategicznym, debaty i dialog społeczny wokół ważnych kwestii rozwojowych polskiej medycyny. Będzie miejscem gdzie będą powstawały m. in. rekomendacje sprzyjające rozwiązywaniu ważnych problemów związanych ze służbą zdrowia.  Pierwszym planowanym dużym przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będzie I Ogólnopolski Kongres „ Innowacje dla Zdrowia ”  w I kwartale 2018 roku.

W skład Rady Fundatorów weszli przedstawiciele czołowych polskich Instytutów Naukowo-Badawczych:

 • Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
 • Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka,
 • Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH,
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Pomysłodawcą, Fundatorem Głównym i Prezesem THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” jest Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi , Prof. Maciej Banach.

THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” to fundacja oparta na 6 czołowych instytutach badawczych działających w systemie ochrony zdrowia i Radzie Fundatorów, których zakres działania obejmuje wszystkie specjalności medyczne od zdrowia publicznego, kardiologii, onkologii, ginekologii czy pediatrii. W skład  Rady Programowej wchodzą menadżerowie, przedsiębiorcy reprezentujący  największe firmy medyczne, farmaceutyczne, wydawnictwa i kancelarie prawe działające na polskim rynku ochrony zdrowia” – mówi Fundator, Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Prof. Maciej Banach.

Misją i celami realizowanymi przez THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będą m.in.:

 • działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, propozycje rozwiązań, standardów, wypracowanie modeli funkcjonowania,
 • opracowanie i wdrożenie inicjatyw dzielenia się wiedzą z przedsiębiorcami na rzecz budowy wspólnego kapitału społecznego,
 • propagowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia,
 • wspieranie rozwoju i innowacji w naukach medycznych i okołomedycznych,
 • promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki, lecznictwa i promocji zdrowia,
 • pomoc w transferze wiedzy do przemysłu; działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia,
 • koncentrowanie i wspieranie działań przedstawicieli środowisk nauki, przedsiębiorczości i innych organizacji społecznych na rzecz innowacji w medycynie.