ANNA JANCZEWSKA

ANNA JANCZEWSKA – RADWAN Prezes firmy Medim – jednego z największych dostawców wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Inicjator nagrody w kategorii Innowacyjny Szpital w Konkursie Menedżer i Lider Roku w Ochronie Zdrowia (Termedia).
Założycielka Akademii Zabiegów Małoinwazyjnych „Endoexpert”.
Od kwietnia 2012 w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club pełni funkcję ministra ds. systemu ochrony zdrowia.
Od 28 lat Prezes i właściciel firmy Medim.

W latach 2008-2014 Prezes Polskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED.
Jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Grupa Robocza na Rzecz Innowacji.
W latach 2004 – 2008 była członkiem Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
Od 1993 jest członkiem BCC, ekspertem BCC ds. Ochrony Zdrowia i Ministrem ds. Systemu Ochrony Zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni.
Od 2016 roku jest członkiem Rady do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia.

Jest w składzie kapituł następujących konkursów:
– Menedżer i Lider Roku w Ochronie Zdrowia – Termedia
– Lista 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia – Puls Medycyny
– Liderzy Ochrony Zdrowia – Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ

– Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia
W 1991 roku uzyskała tytuł Pierwszej Damy Polskiego Biznesu w konkursie czasopisma „Zwierciadło”, a w 1997 roku „Bizneswoman” 1997 przyznawany przez Kapitułę Polskiego Klubu Biznesu.
W 1997 roku uzyskała Nagrodę Stowarzyszenia Kobiet, Właścicielek Firm z USA – Women to Watch.
W 2017 roku firma jej została wyróżniona Nagrodą Mistrz Biznesu przyznawanym przez Magazyn Businessman.
W 2018 roku otrzymała nagrodę Magazynu Puls Biznesu dla 10 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce.