Aleksander Sowa

Dr Aleksander Sowa stoi na czele zespołu ds. strategicznego rozwoju portfolio. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Od 2008 r. pracuje w Roche Polska, gdzie zajmował różne stanowiska w działach ds. onkologii, marketingu i spraw medycznych, w tym jako dyrektor medyczny ds. onkologii i hematologii. Wcześniej pracował w Pierre Fabre Medicament, gdzie był odpowiedzialny za badania kliniczne faz I-III oraz marketing produktów onkologicznych i hematologicznych. Dr Sowa uzyskał stopień doktora (biologia molekularna) na University of Manitoba w Kanadzie. Jest autorem publikacji naukowych oraz patentu (USA) na wykorzystanie genu hemoglobiny.