Głównym celem Kongresu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy w obliczu szybkiego rozwoju technologii, rozwoju medycyny, rozwoju innowacyjnych terapii, polski system opieki zdrowotnej jest w stanie zabezpieczyć możliwe działania na rzecz pacjentów.

Członkowie Think-Tanku brali udział w 3 sesjach:

  1. Cyfryzacja i informatyzacja polskiego systemu zdrowia

Prezes Think-Tanku – Profesor Maciej Banach oraz członek Rady Programowej – Michał Kępowicz – Dyrektor ds. strategicznych Philips.

  1. Sieć szpitali: wizja rozwoju w kierunku utworzenia referencyjności

Prezes Think-Tanku – Profesor Maciej Banach.

  1. ICZMP Smart Hospital a Value Based Healthcare – czy zmiany w skali mikro mogą skutecznie wpłynąć na optymalizację systemu ochrony zdrowia w Polsce?

Prezes Think-Tanku – Profesor Maciej Banach oraz członek Rady Programowej – Jarosław Bułka – prezes Sophilution.