Dyrektor ICZMP prof. Maciej Banach zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie Fundacji na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Tegoroczne aktywności Fundacji ICZMP stoją pod znakiem zapytania z powodu pandemii, dlatego potrzebna jest pomoc w realizacji remontu Kliniki Neurologii Dziecięcej – kliniki wyjątkowej, leczącej najtrudniejsze przypadki chorób neurologicznych u dzieci, gdzie dzieci i ich rodzice nie tylko zasługują na wspaniałą opiekę lekarską i pielęgniarską (którą już mają), ale również bardzo dobre warunki pobytu.

Dane Fundacji ICZMP:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki; ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź, NIP 7292707134

KRS 0000541070
Nr konta bankowego Fundacji: Bank Pekao SA 49 1240 1545 1111 0010 6173 3991

Więcej informacji na stronie: http://fundacjaiczmp.pl