DEBATY EKSPERCKIEJ „Dlaczego w Polsce, pomimo dostępności, nie jesteśmy skuteczni w profilaktyce chorób cywilizacyjnych? Możliwości, wyzwania, konieczne działania” pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Zdrowia