26.11.2019 Spotkanie Kapituły Nagrody Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”

Spotkanie miało na celu ustalenie kategorii, w jakich przyznane zostaną Nagrody Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”.

Wyłoniono następujące kategorie:

  • Innowacyjny pomysł

Honorowane będą pomysły poparte konkretnymi działaniami (potwierdzone listem intencyjnym, publikacją, aplikacją o grant).

  • Innowacyjny projekt

Zakwalifikowane zostaną projekty będące na etapie wdrożenia, posiadające finansowanie.

  • Innowacyjny produkt

Do oceny przyjęte zostaną innowacyjne produkty, które zostały dopuszczone do użytkowania, certyfikowane, gotowe do komercjalizacji.

Nagrodzone pomysły zostaną objęte mecentem Think-Tanku, polegającym na wspieraniu działań marketingowych, znalezieniu partnera biznesowego, pomocy we wdrożeniu produktu na rynek medyczny.

Aplikacje będzie można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”, która odbędzie się w kwietniu 2020.