17.05.2018 – Młodzi Menedżerowie Medycyny

Młodzi Menedżerowie Medycyny – spotkanie w ośrodku Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”wymiana poglądy i doświadczenia dotyczące sektora ochrony zdrowia.