16-01-2020 Profesor Maciej Banach gościem Priorytetów w Ochronie Zdrowia 2020

Prezes Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia” Prof. Maciej Banach gościł na tegorocznej edycji Priorytetów w Ochronie Zdrowia. Podczas uroczystości odbyły się dwa panele dyskusyjne z udziałem Prezesa:

 1. Medycyna personalizowana. Adherence jako kolejny rozdział w Value Based Healthcare.

Udział wzięli:

 • Maciej Banach – dyrektor Instytut CZMP, prezes Think Tank “Innowacje dla Zdrowia”
 • Stefan Bogusławski – ekspert ochrony zdrowia
 • Marcin Czech – były wiceminister zdrowia
 • Jakub Gołąb – dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Stanisław Maćkowiak – prezes Federacji Pacjentów Polskich
 • Jarosław Pinkas – główny inspektor sanitarny
 1. Dane medyczne, AI i start-upy w zdrowiu w 2020 roku

Moderatorem sesji był Prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, członek Rady Programowej TT.

Udział wzięli:

 • Maciej Banach – dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, prezes Think-Tanku „Innowacje dla zdrowia”
 • Łukasz Jankowski – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
 • Robert Kroplewski – pełnomocnik ministra cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego
 • Piotr Najbuk – koordynator Koalicji AI w zdrowiu, project manager Raportu Start-upów
 • Jan Pachocki – ekspert prawny
 • Joanna Szyman – prezes Neo Hospital