Mamy przyjemność poinformować, iż prezes Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” prof. Maciej Banach został powołany do Rady ds. Ochrony Zdrowia w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Podczas spotkania inauguracyjnego prof. Banach zaprezentował strategię działań po pandemii w 5 najważniejszych punktach:

 

☑️ PROFILAKTYKA – odmieniana przez wszystkie przypadki z największym naciskiem na profilaktykę pierwotna, czyli stworzenie narzędzi do kompleksowych badań i edukacji, tak by docelowo uniknąć choroby lub opóźnić jej wystąpienie. Realizacja może odbywać się zarówno w ramach już zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia narzędzi (ogłoszony pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej czy w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej), ale także z wykorzystaniem i optymalizacją już istniejących (programy profilaktyki serca i naczyń w POZ, POZ+, KAOZ).

 

☑️ FINANSOWANIE MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ – z koniecznością utrzymania wysokiego poziomu finansowania medycyny specjalistycznej oraz szpitali o najwyższym poziomie referencyjności; ze zdefiniowaniem poziomów referencyjności z dokładnym określeniem zakresu procedur wykonywanych oraz wyceną świadczeń; dalszym rozwojem narzędzi finansowania opartych na jakości usług; brakiem limitowości dla świadczeń priorytetowych oraz zwiększenie limitów dla wizyt specjalistycznych (zwiększenie wizyt bez skierowania), większą dostępność innowacyjnych leków i procedur medycznych.

 

☑️ KONTYNUACJA I OPTYMALIZACJA ISTNIEJĄCYCH PROGRAMÓW KOORDYNOWANEJ OPIEKI – z koniecznością monitorowanie efektów oraz optymalizacją istniejących programów koordynowanej opieki; zwiększeniem liczby placówek biorących w nich udział, by zapewnić większy standard opieki dla większej grupy chorych z rozważeniem wprowadzenia nowych kompleksowych programów opieki.

 

☑️ DALSZA SZYBKA INFORMATYZACJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA – czyli monitorowanie i optymalizacja istniejących rozwiązań e-usługi oraz rozwój i wprowadzanie kolejnych, w tym procedur teleinformatycznych; konieczność uruchomienia w pełnym zakresie platformy P1, by szczegółowo monitorować w sposób ciągły dane zdrowotne pacjenta; stworzenie rekomendacji dotyczących e-usług, tak by zdefiniować grupy pacjentów, które osiągają największą korzyść; wprowadzanie rozwiązań Smart Hospital.

 

☑️ BEZPIECZEŃSTWO – standaryzacja sprawdzonych doświadczeń z pandemii i zebranie ich w formie rekomendacji; zapewnienie odpowiedniej liczby kadry medycznej (brak limitów na rezydentury, priorytetyzacja specjalizacji, stałe zwiększanie liczby miejsc na studiach medycznych), uruchomienie i optymalizacja bieżącego monitoringu dostępności świadczeń́ obejmującego cały kraj, wsparcie dostępności do POZ, diagnostyki i konsultacji specjalistycznej (zdefiniowanie kiedy, kto, jak długo, by uniknąć opóźnienia w procesie diagnostycznym).