Podczas tegorocznego Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego ogłoszono najnowsze wytyczne leczenia zaburzeń lipidowych (2021), które wspólnie opracowali przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL) oraz 5 innych kluczowych towarzystw naukowych. Szereg najważniejszych zagadnień to między innymi:
budowanie świadomości i poprawianie diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych, a w związku z tym – tworzenie wraz z lekarzami rodzinnymi sieci centrów lipidowych. Jak zaznacza prof. Maciej Banach, celem jest jasne wskazanie miejsc, które będą się zajmowały leczeniem pacjentów z zaburzeniami lipidowymi, w których pracować będą wyspecjalizowane osoby o ogromnej wiedzy i do których trafi każdy chory potrzebujący specjalistycznego wsparcia. Zostanie opracowana mapa z rozmieszczeniem centrów, aby każdy miał dostęp do takiej wiedzy.

Ogromne znaczenie w wytycznych przypisano elementowi diagnostycznemu – czyli z jednej strony poszerzamy elementy stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym m.in. o dokładne zdefiniowanie grupy ekstremalnego ryzyka, ponieważ jest to kluczowe dla włączenia odpowiedniego leczenia, z drugiej natomiast upraszczamy kryteria związane z oceną ryzyka pacjentów z cukrzycą typu 2.

Wśród istotnych kwestii umieszczonych w dokumencie prof. Banach wskazał także podkreślenie roli oceny cholesterolu oraz lipoproteiny (a). W wytycznych nie mogło również zabraknąć informacji o nowoczesnej farmakoterapii zaburzeń lipidowych. Jak wskazał, nacisk położono na terapię skojarzoną oraz nowoczesne cząsteczki, które już wkrótce pojawią się w Polsce.