W dniu 6.11.2020 prof. Maciej Banach zwołał zdalne posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym podsumowano rok 2019, przedyskutowano nadchodzące inicjatywy, innowacje oraz działania na kolejne miesiące. Głosowanie nad uchwałami odbyło się w obecności mecenasa Michała Araszkiewicza.

 

✔️ Prof. Małgorzata Syczewska

 

✔️ Dr n. med. Marek Migdał

 

✔️ Prof. Grzegorz Juszczyk

 

✔️ Prof. Jan Walewski

 

✔️ Prof. Lech Panasiuk

 

Dziękujemy za spotkanie!