10.01.2019 – „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” prestiżowa debata o kluczowych zagadnieniach dla polskiej opieki zdrowotnej

„Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” prestiżowa debata o kluczowych zagadnieniach dla polskiej opieki zdrowotnej. Panel Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” Czy jest możliweinnowacyjnezarządzeniejednostkamiochronyzdrowia w Polsce? Udział wzięli: Prezes Fundacji Prof. Maciej Banach oraz Członkowie Rady Programowej.

Zagadnienia:

  • czy istniejąjakieśrozwiązaniainnowacyjnektórepozwalająskuteczniezarządzaćszpitalempublicznym w Polsce
  • czy informatyzacjamożeusprawnićnadzór, analizędanychizarządzanieszpitaleminajakimetapieinformatyzacjisąszpitalepubliczne w Polsce,
  • jakie działaniaMinisterstwaZdrowia w zakresiecyfryzacjisąkompatybilne z oczekiwaniemjednostekpublicznych co do optymalnego, innowacyjnegozarządzania, jakiebyłybyinneoczekiwania,
  • optymalna wycenaświadczeńmedycznych w zależności od poziomówreferencyjności, a optymalnezarządzanie, rola NFZ i AOTMiT,
  • innowacyjne rozwiązaniaterapeutyczneidiagnostyczne a optymalizacjafunkcjonowaniajednosteksłużbyzdrowia w Polsceina świecie.