Zaproszenie Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli na panel ekspertów pt. “Współczesne problemy systemu ochrony zdrowia”

Panel odbędzie się 17 stycznia 2019r. w ICZMP sala dydaktyczna nr 3. ul. Rzgowska 281/289.