Czy jest możliwe innowacyjne zarządzenie jednostkami ochrony zdrowia w Polsce? Panel Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia”

https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=991&p=6361