Powołanie nowych członków Rady Programowej – Śląskie Centrum Chorób Serca, reprezentowane przez prof. Mariana Zembalę (Marian Zembala), Polską Federację Szpitali (Polska Federacja Szpitali (PFSz)) reprezentowaną przez Prof. Jarosława Fedorowskiego, firmę Microsoft, reprezentowaną przez Pana Dyr. Piotra Marczuka (Piotr Marczuk), grupę POLMED, reprezentowaną przez Pana Prezesa Witolda Włodarczyka (Witold Włodarczyk) oraz firmę Accord Healthcare reprezentowaną przez Pana Prezesa Pawła Mazura (Accord Healthcare).
Przedstawienie:
1. Planów aktywności na rok 2018, w tym przygotowania do I Kongresu „Innowacje dla Zdrowia”;
2. Badania prowadzone w ICZMP oraz innych instytutach – Fundatorach Think-Tanku oraz możliwość wspólnego aplikowania w ramach ogłoszonych programów UE/POWER/POIR/NCBIR.
3. Możliwości wspólnych przedsięwzięć badawczych inicjowanych przez członków Rady Programowej Think-Tanku;
4. Plany przygotowania pierwszych dokumentów legislacyjnych mających na celu usprawnienie działalności naukowej, naukowo-badawczej, innowacyjnej i wdrożeniowej oraz zarządzania placówkami służby zdrowia w Polsce.
5. Plany wydawnicze, do których zostaną zaproszeni przedstawiciele Rady Fundatorów oraz Rady Programowej TT.