RAFAŁ RODZIEWICZ

Absolwent Politechniki Łódzkiej, współzałożyciel Grupy Technitel, działającej w obszarze szeroko pojętych technologii teleinformatycznych, telekomunikacji, energetyki oraz kolei. Odpowiedzialny w Grupie za wprowadzanie nowych technologii, rozwiązań oraz prowadzenie prac B+R. Członek Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, KIGEiT, KIKE, Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji.  Utrzymujący stałą współpracę z instytucjami rządowymi w zakresie prezentacji, szkoleń, konsultacji przepisów i rozwiązań technologicznych. Organizator konferencji w zakresie innowacyjnych technologii budowy sieci szerokopasmowych. Autor publikacji w Biuletynach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PARP, IPPP),  ekspert w realizacji projektów tworzenia wytycznych do Krajowych Ram Kwalifikacji w sektorze telekomunikacji.