LUCYNA KAPKA-SKRZYPCZAK

Dr hab. n. med. LUCYNA KAPKA-SKRZYPCZAK

Specjalista Zdrowia Publicznego oraz Zdrowia Środowiskowego. Absolwentka studiów podyplomowych: „Menadżer innowacji i transferu wiedzy”, „Public Relations w badaniach naukowych”, „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych”, „Zarządzanie Ochroną Zdrowia”, „Psychologia w zarządzaniu”. Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki. Członek Komisji Nauk Medycznych oraz Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej Oddziału lubelskiego PAN. Ekspert w zakresie wyrobów medycznych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.