Projekty planowane do zrealizowania przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Projekty planowane do zrealizowania przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Jednym z zadań Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” jest propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi planowane są liczne projekty, zakładające wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, w tym sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI). Głównym założeniem projektów jest wsparcie lekarzy podczas procesów diagnostycznych i terapeutycznych, co zagwarantuje indywidualne podejście […]

26.11.2019 Spotkanie Kapituły Nagrody Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”

26.11.2019 Spotkanie Kapituły Nagrody Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”

Spotkanie miało na celu ustalenie kategorii, w jakich przyznane zostaną Nagrody Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”. Wyłoniono następujące kategorie: Innowacyjny pomysł Honorowane będą pomysły poparte konkretnymi działaniami (potwierdzone listem intencyjnym, publikacją, aplikacją o grant). Innowacyjny projekt Zakwalifikowane zostaną projekty będące na etapie wdrożenia, posiadające finansowanie. Innowacyjny produkt Do oceny przyjęte zostaną innowacyjne produkty, które zostały […]

21.01.2019 – W dniu 12.01.2019 r. złożono uzupełnienia do wniosku projektu „MediPlanner”, zgodnie z rekomendacjami, otrzymanymi po Panelu Ekspertów w NCBiR

21.01.2019 – W dniu 12.01.2019 r. złożono uzupełnienia do wniosku projektu „MediPlanner”, zgodnie z rekomendacjami, otrzymanymi po Panelu Ekspertów w NCBiR

W dniu 12.01.2019 r. złożono uzupełnienia do wniosku projektu „MediPlanner”, zgodnie z rekomendacjami, otrzymanymi po Panelu Ekspertów w NCBiR wniosek złożono w ramach: Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim „Łódzkie w dobrym zdrowiu” Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Numer naboru: 2/4.1.1/2018 Ogólna wartość projektu […]

11.01.2019 – Konferencja „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019”

11.01.2019 – Konferencja „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019”

W trakcie dzisiejszej konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” miałem przyjemność i zaszczyt moderowania sesji Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” na temat „Czy jest możliwe innowacyjne zarządzenie jednostkami publicznymi w Polsce?”. Relacja, którą wkrótce udostępnimy pokaże ogrom wyzwań, które wciąż przed nami stoją. To na co należałoby zwrócić uwagę teraz to (w dużym skrócie): (1) konieczność pilnego szczegółowego zaplanowania […]

04.01.2019 – W dniu 03.01.2019 r. Dział Współpracy Naukowej i Badawczej ICZMP złożył  wniosek do projektu pn. „ActivMeno” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

04.01.2019 – W dniu 03.01.2019 r. Dział Współpracy Naukowej i Badawczej ICZMP złożył wniosek do projektu pn. „ActivMeno” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

W dniu 03.01.2019 r. Dział Współpracy Naukowej i Badawczej ICZMP złożył  wniosek do projektu pn. „ActivMeno” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działanie I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw Nr Naboru RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18   Ogólna wartość projektu  3 750 694 zł Kwota dofinansowania   2 441 227,50 zł   […]