Wystąpienia członków Rady Programowej Fundacji oraz zaproszonych gości na spotkaniu think-tanku.

Wystąpienia członków Rady Programowej Fundacji oraz zaproszonych gości na spotkaniu think-tanku.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu:   NCN – prof. Andrzej Sobczak Urząd Marszałkowski – Joanna Jaros KPK – Anna Dziubczyńska-Pytko PFR – Eliza Kruczkowska Raisio – Katarzyna Wielgus IPCZD – prof. Małgorzata Syczewska Roche – dr Aleksander Sowa ICZMP – prof. Agata Bielecka-Dąbrowa Mentor S.A – Aneta Bukowska ABM – Katarzyna Michalak-Magda Aleksander Sowa Dariusz Siemieniako Mariusz […]

18.02.2019 – Rankingu Lista Stu 2018

18.02.2019 – Rankingu Lista Stu 2018

Rankingu Lista Stu 2018 – najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia – Prezes Think Thank „Innowacje dla Zdrowia” Maciej Banach zajął dziewiąte miejsce na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w 2018 r. Ranking przygotowany przez „PulsMedycyny”, wyróżniając osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój medycyny i przyczyniają się do […]

26.01.2019 – Transmisja on-line debaty eksperckiej w ICZMP

26.01.2019 – Transmisja on-line debaty eksperckiej w ICZMP

W poniedziałek 21 stycznia Instytut CZMP i Think Tank Innowacje dla Zdrowia organizują wielką debatę z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i wielu innych wybitnych ekspertów. Zaplanowaliśmy trzy panele o możliwościach, wyzwaniach i koniecznych działaniach dotyczących profilaktyki zdrowotnej w Polsce.   https://www.youtube.com/watch?v=tZoLb6KZRxU&feature=player_embedded Dzięki Centrum Komputerowemu Politechniki Łódzkiej całą debatę można oglądać na żywo. Za pomoc […]

21.01.2019 Debata ekspercka w ICZMP

21.01.2019 Debata ekspercka w ICZMP

Prewencja–najskuteczniejsza metoda postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych   Debata na temat profilaktyki i prewencji chorób nowotworowych narządów rodnych u kobiet   Debata na temat profilaktyki i prewencji raka piersi w Polsce   Debata na temat profilaktyki i prewencji chorób sercowo-naczyniowych w Polsce   Debata na temat profilaktyki i prewencji raka piersi w Polsce.   Debata na […]

17.01.2019 – Debata przy udziale Think Tank „Innowacje dla Zdrowia” na temat wyzwań systemu ochrony zdrowia w Polsce zorganizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

17.01.2019 – Debata przy udziale Think Tank „Innowacje dla Zdrowia” na temat wyzwań systemu ochrony zdrowia w Polsce zorganizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

Debata przy udziale Think Tank „Innowacje dla Zdrowia” na temat wyzwań systemu ochrony zdrowia w Polsce zorganizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Przedstawienie wniosków wypływające z licznych kontroli NIK podmiotów służby zdrowia w Polsce z praktyką i doświadczeniami zarządzania szpitalami i funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia.

10.01.2019 – „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” prestiżowa debata o kluczowych zagadnieniach dla polskiej opieki zdrowotnej

10.01.2019 – „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” prestiżowa debata o kluczowych zagadnieniach dla polskiej opieki zdrowotnej

„Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” prestiżowa debata o kluczowych zagadnieniach dla polskiej opieki zdrowotnej. Panel Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” Czy jest możliweinnowacyjnezarządzeniejednostkamiochronyzdrowia w Polsce? Udział wzięli: Prezes Fundacji Prof. Maciej Banach oraz Członkowie Rady Programowej. Zagadnienia: czy istniejąjakieśrozwiązaniainnowacyjnektórepozwalająskuteczniezarządzaćszpitalempublicznym w Polsce czy informatyzacjamożeusprawnićnadzór, analizędanychizarządzanieszpitaleminajakimetapieinformatyzacjisąszpitalepubliczne w Polsce, jakie działaniaMinisterstwaZdrowia w zakresiecyfryzacjisąkompatybilne z oczekiwaniemjednostekpublicznych co do optymalnego, innowacyjnegozarządzania, […]

07.12. 2018 – Szczyt Off Stage 2018

07.12. 2018 – Szczyt Off Stage 2018

Szczyt Off Stage 2018 to wydarzenie zorganizowane równolegle z głównym szczytem EIT Health 2018 wraz z Capital for Health Forum i Smart Mix Technology. Forum Capital for Health – głównym celem Forum jest zaprezentowanie na dwóch panelach i nieformalnym B2B znaczenia właściwego planowania finansowania i realizacji projektów od laboratorium do innowacji na rynku. Inteligentny miks […]