26.11.2019 Spotkanie Kapituły Nagrody Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”

26.11.2019 Spotkanie Kapituły Nagrody Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”

Spotkanie miało na celu ustalenie kategorii, w jakich przyznane zostaną Nagrody Fundacji Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”. Wyłoniono następujące kategorie: Innowacyjny pomysł Honorowane będą pomysły poparte konkretnymi działaniami (potwierdzone listem intencyjnym, publikacją, aplikacją o grant). Innowacyjny projekt Zakwalifikowane zostaną projekty będące na etapie wdrożenia, posiadające finansowanie. Innowacyjny produkt Do oceny przyjęte zostaną innowacyjne produkty, które zostały […]