21.01.2019 Debata ekspercka w ICZMP

21.01.2019 Debata ekspercka w ICZMP

Prewencja–najskuteczniejsza metoda postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych   Debata na temat profilaktyki i prewencji chorób nowotworowych narządów rodnych u kobiet   Debata na temat profilaktyki i prewencji raka piersi w Polsce   Debata na temat profilaktyki i prewencji chorób sercowo-naczyniowych w Polsce   Debata na temat profilaktyki i prewencji raka piersi w Polsce.   Debata na […]

21.01.2019 – W dniu 12.01.2019 r. złożono uzupełnienia do wniosku projektu „MediPlanner”, zgodnie z rekomendacjami, otrzymanymi po Panelu Ekspertów w NCBiR

21.01.2019 – W dniu 12.01.2019 r. złożono uzupełnienia do wniosku projektu „MediPlanner”, zgodnie z rekomendacjami, otrzymanymi po Panelu Ekspertów w NCBiR

W dniu 12.01.2019 r. złożono uzupełnienia do wniosku projektu „MediPlanner”, zgodnie z rekomendacjami, otrzymanymi po Panelu Ekspertów w NCBiR wniosek złożono w ramach: Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim „Łódzkie w dobrym zdrowiu” Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Numer naboru: 2/4.1.1/2018 Ogólna wartość projektu […]