10.01.2019 – „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” prestiżowa debata o kluczowych zagadnieniach dla polskiej opieki zdrowotnej

10.01.2019 – „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” prestiżowa debata o kluczowych zagadnieniach dla polskiej opieki zdrowotnej

„Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019” prestiżowa debata o kluczowych zagadnieniach dla polskiej opieki zdrowotnej. Panel Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” Czy jest możliweinnowacyjnezarządzeniejednostkamiochronyzdrowia w Polsce? Udział wzięli: Prezes Fundacji Prof. Maciej Banach oraz Członkowie Rady Programowej. Zagadnienia: czy istniejąjakieśrozwiązaniainnowacyjnektórepozwalająskuteczniezarządzaćszpitalempublicznym w Polsce czy informatyzacjamożeusprawnićnadzór, analizędanychizarządzanieszpitaleminajakimetapieinformatyzacjisąszpitalepubliczne w Polsce, jakie działaniaMinisterstwaZdrowia w zakresiecyfryzacjisąkompatybilne z oczekiwaniemjednostekpublicznych co do optymalnego, innowacyjnegozarządzania, […]