03.01.2019 – Panel ekspertów – 17.01.2019r. ICZMP. Zaproszenie Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli na panel ekspertów pt. “Współczesne problemy systemu ochrony zdrowia”

Zaproszenie Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli na panel ekspertów pt. “Współczesne problemy systemu ochrony zdrowia”

Panel odbędzie się 17 stycznia 2019r. w ICZMP sala dydaktyczna nr 3. ul. Rzgowska 281/289.